iProgress jest grantobiorcą programu Spektrum

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Umowy o  powierzenie grantu.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 39 360,00 PLN, natomiast dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 16 000,00 PLN.